BestPC.cz

Obchodní podmínky


Název: Právo a informace z.s.
Sídlo: Klimeckého 1011/3, 779 00 Olomouc
Doručovací adresa: Právo a informace, Petr Havelka, U stavu 161, Bohuňovice 783 14
IČ: 22861386
Evidující úřad: Ministerstvo vnitra ČR

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva prodávajícího a kupujícího při nákupu zboží nabízeného skrze webové stránky shop.bestpc.cz. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávku zboží.
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží, které jsou účtovány dle čl. 4 těchto podmínek. Prodávající má právo čl. 4 podmínek kdykoliv upravit v závislosti na změně cen dodacích služeb ze strany přepravních společností. O této změně prodávající informuje kupujícího ve zprávě o přijetí objednávky.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Kupující odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu, či e-mailu činí nabídku k uzavření kupní smlouvy. Podmínkou akceptace objednávky ze strany prodávajícího je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
Prodávající zašle kupujícímu zprávu o přijetí objednávky. Tato zpráva není přijetím nabídky k uzavření smlouvy. Prodávající do 24 hodin od doručení objednávky zašle kupujícímu potvrzení objednávky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Doručením tohoto potvrzení je uzavřena kupní smlouva. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

3) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel má právo bez udání důvodu zrušit svou objednávku do 24 hodin po jejím odeslání, a to telefonicky, či e-mailem. Kupující při zrušení uvede své jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.
Spotřebitel může bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Více o tomto právu včetně postupu při odstoupení od smlouvy zde – MPO odstoupeni
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši spotřebitel.

4) DODACÍ PODMÍNKY


Na základě volby spotřebitele dodáme zboží jedním z dále uvedených způsobů. Cena za dodání závisí na zvoleném způsobu dodání. V případě volby dodání jinak než osobním odběrem Vám zboží zašleme prostřednictvím přepravní společností PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798, nadrozměrné zboží nebo nad 30kg váhy zasíláme na paletě společností DHL Česká republika IČ: 25683446.

a) dobírkou PPL– 89,-Kč vč. DPH (hotovostní platba při převzetí zboží, posílaná na účet)
b) bezhotovostní platbou předem PPL - 89,-Kč vč. DPH
c) dobírkou Česká pošta - 89,-Kč vč. DPH (hotovostní platba při převzetí zboží, posílaná na účet)
d) bezhotovostní platbou předem Česká pošta - 89,-Kč vč. DPH
e) dobírkou nadrozměrná přeprava DHL - 360,-Kč vč. DPH (hotovostní platba při převzetí zboží, posílaná na účet)
f) bezhotovostní platbou předem nadrozměrná přeprava DHL - 360,-Kč vč. DPH
g) osobní odběr - 40,-Kč na doručovací adrese prodávajícího (pouze po předchozí domluvě termínu a po předchozí bezhotostní platbě, platby v hotovosti ani kartou nepřijímáme)

Pro platbu předem převeďte odpovídající částku na níže uvedený účet, dle zálohové (proforma) faktury, která Vám bude po přijetí objednávky zaslána na email.

2400338552 / 2010 (Fio banka)
Hotovostní platby, platby kartou ani přes platební brány nepřijímáme, nejsme registrováni v EET.

Prodávající odešle zboží do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky v případě dobírky nebo po připsání peněz na účet v případě platby předem. V případě, že zboží není skladem, budeme Vás neprodleně informovat a sdělíme Vám předpokládanou dodací lhůtu.
Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

K DOPRAVNÉMU NEÚČTUJEME ŽÁDNÉ DALŠÍ MANIPULAČNÍ ANI JINÉ POPLATKY. BUDE-LI NUTNÉ OBJEDNÁVKU ROZDĚLIT DO VÍCE BALÍKŮ, ZA DALŠÍ BALÍK JIŽ KUPUJÍCÍ POPLATEK NEPLATÍ. STANE-LI SE, ŽE NĚKTERÉ Z OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ DOČASNĚ NENÍ SKLADEM, ROZDĚLÍME VAŠI OBJEDNÁVKU A ZBOŽÍ BUDE POZDĚJI ZASLÁNO KUPUJÍCÍMU NA NÁKLADY PRODÁVAJÍCÍHO. PŘI CELKOVÉ CENĚ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ NAD 10.000,- KČ BEZ DPH JE DOPRAVNÉ ZDARMA.

5) PRÁVA A POVINNOSTI

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

6) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Za vady vzniklé při přepravě zboží nese odpovědnost výlučně přepravce a prodávající za ně neručí.
Na veškeré zboží se vztahuje záruka v délce 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace prosím postupujte následovně:

1) informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky přiložte informace o důvodu reklamace a Vaši adresu
4) přiložte také doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, v případě spotřebitele nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží naší firmou.

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá deklarovaným parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu). Lze uplatnit také požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Zákonná práva z vad

V záruční lhůtě může spotřebitel uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení:
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

U vady, která znamená nepodstatné porušení, má spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržením návodu k použití či špatným skladováním.

Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Spotřebitel je povinen sdělit prodávajícímu své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a to, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li spotřebitel opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li spotřebitel své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, být čisté a kompletní.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace e mailovou zprávou.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

7) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Zaškrtnutím políčka při registraci nebo objednávce udělujete souhlas společnosti Právo a informace z.s., se sídlem Klimeckého 1011/3, Olomouc 77900, IČ: 22861386, zapsané ve veřejném rejstříku pod značkou L 9212 vedené u Krajského soudu v Ostravě (dále jen ,,Správce´´), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení

- název společnosti

- adresa

- IČ, DIČ

- e-mail

- telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, adresa,IČ, DIČ, email, telefonní číslo je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky na eshopu eshop.bestpc.cz . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. Údaje jsou zpracovávány pouze za účelem vyřízení objednávky na eshopu eshop.bestpc.cz a kromě našich dodavatelů Vámi objednaného zboží a přepravních společností nebudou poskytnuty žádným dalším stranám k žádným účelům.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Právo a informace z.s.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Dodavatelé zboží

b. Přepravní společnosti, jmenovitě PPL CZ s.r.o., Česká pošta, s.p. a DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud

8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Při nákupu pro podnikatelskou činnost nemá kupující práva odpovídající právům na ochranu spotřebitele. V neupravených otázkách se obchodní vztah řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. února 2016.